Wyszukaj:
Rozszerzenie zakresu Świadectw Dopuszczenia - Praca w sieci centrale SmartLoop
2012-08-06

Rozszerzenie zakresu Świadectw Dopuszczenia:

1 - 0860/DC/CNBOP/2011 dla central sygnalizacji pożarowej SMART LOOP 1010/G  oraz SMART LOOP 2080/G o możliwość pracy w sieci,

2 - 0864/DC/CNBOP/2011 dla central sygnalizacji pożarowej SMART LOOP 1010/P  oraz SMART LOOP 2080/P o możliwość pracy w sieci.

hornet

Zamknięta sieć Hornet o architekturze pierścieniowej wykorzystuje technikę przekazywania "żetonu". Centrala mająca zainicjować transmisję do innych sąsiednich central, musi czekać na wolny żeton. Po otrzymaniu żetonu następnie zamienia jego status na na żeton zajęty a następnie wysyła go do sieci, przy czym tuż za nim umieszcza blok danych - ramkę (frame).Blok danych zawiera część lub cały komunikat, który miała wysłać centrala. Aplikacja systemu sterowania dostępem poprzez mechanizm  przekazywania żetonu zapobiega wzajemnemu zakłócaniu się równocześnie przesyłanych wiadomości i gwarantuje, że w danej chwili tylko jedna centrala realizuje transmisję danych. Pierścień Hornet może zawierać maksymalnie do 30 central. Wszystkie centrale w pierścieniu są równorzędne (nie ma central master i slave). Z poziomu panelu przedniego każdej centrali możliwy jest pogląd zdarzeń i komunikatów dowolnej innej centrali w pierścieniu.

smartloop net

Sieć token-ring Hornet jest systemem opartym na komunikacji przez RS485. Wysoce odporna na uszkodzenie architektura jest stanie przekonfigurować się w taki sposób by chronić połączenie pierścienia nawet w czasie wystąpienia trudności z komunikacją. Wymiana informacji pomiędzy centralami w czasie rzeczywistym pozwala aktywować urządzenia jednej centrali w natychmiastowej reakcji na zdarzenia z drugiej centrali. Wszystkie centrale są świadome tego co się dzieje w całym systemie.

Każda centrala SmartLoop w sieci Hornet musi być wyposażona w moduł sieciowy SmartLoop/Net.

smartloop/net

Moduł SmartLoop/NET pozwla na połączenie wielu central w pierscień token-ring. Pierścień może być utworzony za pomocą ekranowanego 3-żyłowego przewodu. Maksymalna dozwolona długość kabla pomiędzy dwiema centralami wynosi 2000m. Dzięki zastosowaniu dwóch dodatkowych żył (w efakcie ekranowanego przewodu 5-żyłowego) można powiększyć niezawodność systemu sieciowego o opcję przekazywania stanów alarmowych pochodzących z central nawet na okoliczność uszkodzenia mikroprocesora.

Szybki Kontakt
tel.: +48 22 562 3000, +48 71 327 9060, fax.: +48 22 562 3030, e-mail: vidicon@vidicon.pl
AKTUALNOŚCI  |   NOWE PRODUKTY  |   PROMOCJE  |   SZKOLENIA  |   PRACA
CCTV  |   SSWIN  |   KLIMATYZACJA
O FIRMIE  |   KONTAKT